Hỗ trợ trực tuyến
08 3860 7227
08 3978 9019
 

Dùng để in logo, in hoa văn... lên kính trước khi cho vào lò cường lực